ONZE DIENSTEN - ONDERSCHOEIINGSWERKEN

Onderschoeiingswerken

De fundamenten van oudere gebouwen zijn vaak ontoereikend bij een renovatie (zoals bv. het bouwen van een kelder, een ondergrondse garage of een zwembad) en hierdoor kan de stabiliteit in het gedrang komen. Om dit op te lossen kan er een onderschoeiing geplaatst worden, een techniek om bestaande funderingen te verdiepen en te versterken. De uitvoering van deze werken is een delicaat proces en ook hiervoor heeft Caubergs de nodige expertise in huis!

Voor aanvang van de werken wordt er een doorgedreven studie uitgevoerd door een erkende stabiliteitsingenieur. Op basis van boringen en sonderingen wordt er bepaald welke mogelijkheden er zijn.

Het proces gebeurt door onder de bestaande funderingen laagje per laagje grond weg te gaan nemen. Telkens kleine laagjes om een minimale grondontspanning te voorkomen en het risico op verzakking te vermijden. Wanneer het juiste uitgravingspeil bereikt is wordt de beschoeiing geplaatst en nadien gevuld met gewapend beton om zo de onderschoeiing te stabiliseren.

Wil u meer te weten komen over de oplossing, het proces en de voordelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op